Modyfikacje

Zajmujemy się profesjonalną modyfikacją lamp do samochodów amerykańskich, która zyskała uznanie niemal na całym świecie. Zdobyte w ciągu wielu lat doświadczenie, pozwala nam zagwarantować najwyższą jakość wykonania, w oparciu o najlepsze komponenty.  Nasze przeróbki wyznaczyły trendy będąc pierwszymi takimi na rynku.

Dostosowujemy światła do norm Europejskich, rozświetlamy nieświecące elementy, tworzymy asymetryczność reflektorów, spełniamy marzenia i wymagania naszych klientów realizując pomysły niestandardowe.

Modyfikacja na diodach full LED jest robiona  z zachowaniem wszystkich wyliczeń obciążeń i przekrojów przewodów. Wszelkie dorobione elementy instalacji posiadają bezpieczniki, dzięki czemu nie ma możliwości uszkodzenia/spalenia sterowników SJB czy BCM.

♦♦♦

We deal with professional modification of lamps for American cars, which has gained recognition almost all over the world. The experience gained over many years allows us to guarantee the highest quality of workmanship, based on the best components.  Our modifications have set the trends being the first such on the market.

We adjust the lights to European standards, we illuminate non-luminous elements, create headlamp asymmetry, fulfill dreams and requirements of our customers by implementing non-standard ideas.

Modification on full LEDs is done with all calculations of loads and cable cross-sections. All the elements of the installation are equipped with fuses, thanks to which there is no possibility of damage/burning the SJB or BCM drivers.

Naprawa / regeneracja

Zajmujemy się również naprawą wszelkiego rodzaju uszkodzeń lamp. Przywracamy życie naprawdę ciężkim przypadkom. Przy modyfikacji oświetlenia na wersje EU – na naprawę dajemy solidne rabaty

♦♦♦

We also deal with the repair of all kinds of lamp damage. We bring back life to really hard cases. In the case of lamp conversions for repair we give solid discounts

Ubytki
uszczerbienia
ułamane elementy
Polerowanie powierzchni
nieświecące elementy

przyciemnianie

Dodatkowo każdą lampę można dowolnie przyciemnić. Zobacz nasze dotychczasowe realizacje i zainspiruj się

♦♦♦

Additionally, each lamp can be freely dimmed. See our previous realizations and get inspired

Mustang lampy przyciemniane
Lampy przednie przyciemnianie
Lampy Mustang dymione

inne opcje

Podłączanie lamp

Podłączamy lampy Europejskie do samochodów Amerykańskich i odwrotnie

Asymertyczność

Tworzymy i powiekszamy asymetryczność w reflektorach oraz dokonujemy zmian z wersji Angielskiej na EU i odwrotnie