Polityka Cookie

Szanowny Kliencie

W trosce o Państwa dane osobowe oraz w związku z naszymi wewnętrznymi procedurami wdrożonymi w związku ze zbliżającym się terminem 25 maja 2018 kiedy to zacznie obowiązywać RODO – czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 ) spełniamy ponownie nasz obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszej firmie.

Administratorem danych, przetwarzającym Państwa dane osobowe jest :

Paweł Więcek

Józefa Cygana 4

45-131 Opole

Skąd mamy Państwa dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie ?

Państwa dane otrzymaliśmy podczas składania przez Państwa zamówienia w naszej firmie.

Przetwarzamy je, abyśmy mogli wywiązać się z realizacji zamówienia zawartego w mojej firmie.

Przetwarzamy je w celach archiwalnych oraz podatkowych, jak również w celu umożliwienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom ?

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, na podstawie odpowiednich umów, zaufanym podmiotom współpracującym z Paweł Więcek danych wymaganych tylko do celu realizacji zamówienia. Są to głównie firmy spedycyjne realizujące doręczenia przesyłek z zamówieniami, podmioty zajmujące się obsługą prawną oraz rachunkowo podatkową.

Jak długo będziemy przetwarzać dane ?

Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa podatkowego lub do końca okresu przedawnienia roszczeń do którego to okresu doliczony zostanie okres 6 miesięcy kalendarzowych.

Jakie prawa posiada osoba, której dane dotyczą ?

Podając dane osoba której dane dotyczą ma prawo do :

żądania dostępu do danych , ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych, wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych do do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie tych informacji jest niezbędne do realizacji celów opisanych wcześniej. Bez ich podania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu zamówionych usług/sprzedaży towarów.

W jaki sposób przyjmujemy Państwa dane?

Dane przyjmujemy wyłącznie mailem zaszyfrowanym (do którego musimy otrzymać klucz dekodujący inną drogą niż emai) lub przez sklep mustangparts.eu w protokole https, nie odpowiadamy za dane przesyłane przed inne media, np. Facebook, Messenger, Whatsapp, SMS, itp., gdyż nie mamy wpływu na to, co operatorzy zrobią z tymi danymi. Dane przesłane w sposób nie szyfrowany użytkownik przesyła na własną odpowiedzialność, licząc się z tym, że dane takie mogą być przechwycone przez innych operatorów.

Czy przetwarzane przez nas dane osobowe są wykorzystywane do profilowania ?

Nie, dane Państwa nie sa wykorzystywane do profilowania, w mojej firmie również nie wykorzystuje się cookies w tym celu.

Cookies są wykorzystywane wyłącznie do poprawnego funkcjonowania strony.

Czy przetwarzane przez nas dane Państwa są bezpieczne?

Dane Państwa są przechowywane na zaszyfrowanym serwerze oraz komputerze/komputerach metodą którą odkodowanie zajęłoby minimum 20 lat. Państwa dane są przesyłane do firm współpracujących zaszyfrowanym kanałem przez stronę internetową lub szyfrowanymi mailami do których klucz posiada wyłącznie adresat.

Administrator Danych Osobowych

Paweł Więcek